Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

From one to another!
User reports

PŘESNOST PRO ZKOUMÁNÍ PROTILÁTEK.

31.03.2020
zleva doprava Martin Rateike (vedoucí divize Konstrukce, výroba a montáž), Alexander Schmalz (vedoucí oddělení Třískové obrábění a výroba), Sven Beckenfelder (programátor a obsluha 5osých frézovacích centrer), všichni z firmy EUROIMMUN AG, Thomas Mielke (HPV Hermle Vertriebs GmbH).

EUROIMMUN vyvíjí a vyrábí přístroje pro plně automatizovanou lékařskou diagnostiku.

Potřebné součásti se frézují na 5osých obráběcích centrech Hermle. Automatizační řešení HS flex přitom zvyšuje flexibilitu spektra dílů a plánování výroby a minimalizuje prostoje.

Molekulární diagnostika infekce analyzuje nejmenší množství DNA z bakterií nebo virů. Vývoj potřebných činidel a přístrojů je založen na procesech, které vyžadují absolutní přesnost a rozsáhlé know-how. Obojí poskytuje EUROIMMUN AG.

„Naší specialitou je, že vyvíjíme a nabízíme nejen diagnostiku, ale také efektivní automatizační řešení pro laboratoře“, vysvětluje Martin Ra­teike, vedoucí divize konstrukce, výroby a montáže ve firmě EU­ROIMMUN AG Patří k tomu například i plně automatický mikroskop s počítačově podporovaným vyhodnocením imunofluorescenční tech­nologie. Rateike je vystudovaný biomedicínský technik a od začátku se věnuje konstrukci přístrojů. Již v roce 2012 objednal první obrá­běcí centrum od firmy Hermle – stroj B 300 U. „Předtím jsme inves­tovali do frézovacího stroje od jiného výrobce a byli jsme zklamáni, pokud jde o spolehlivost“, vzpomíná Rateike. „Výpadky stroje nelze nikdy vyloučit, ale musí být možné je vždy rychle a jednoduše od­stranit.“

Specialista na laboratorní diagnostiku v současné době vyrábí 300 až 500 sériových přístrojů ročně. Kromě toho také nejrůznější výrob­ní zařízení pro výrobu diagnostických systémů ve vlastní firmě. „Údaje o výrobě silně kolísají – nemůžeme tedy nic plánovat dlouho­době“, vysvětluje Martin Rateike. „Abychom zvětšili vertikální roz­sah naší výroby a přesto vyráběli flexibilně, hledali jsme před dvěma lety frézovací centra s připojenou automatizací.“ Rateike byl skeptic­ký vůči přikoupeným systémům, které by nepocházely z jednoho zdroje – obával se příliš dlouhých prostojů v případě poruchy a nevy­jasněné odpovědnosti.

PROTOTYP, KTERÝ PŘESVĚDČIL

Při návštěvě ve firmě Hermle v únoru 2017 si odpo­vědní pracovníci firmy EUROIMMUN mohli pro­hlédnout prototyp systému HS flex. „Kon­cepce se nám zdála velmi slibná. Takže s důvěrou v servis Her­mle jsme se odvážili riskovat a objednali stroj C 32 U s novým automatizačním řeše­ním“, vysvětluje vedoucí divi­ze. Obráběcí centrum s HS flex se ukázalo jako ideální řešení pro EU­ROIMMUN . „Můžeme rychle a přesně vyrábět různé díly ve variabilních po­čtech kusů. Z tohoto důvodu jsme také během dvou let u firmy Hermle objednali další tři frézovací centra s automatizací HS flex.“

Jeden pracovník se zpravidla stará o dva stroje a v době špičky do­konce o tři stroje současně. V kombinaci s bezobslužnými směnami získává EUROIMMUN cenný prostor pro plánování výroby. Obrob­ky jsou v obráběcím procesu od 20 minut až do šesti hodin. Díky systému HS flex probíhá osazování a nakládání do zásobníků pa­let jen v polovině jedné směny, aniž by se musel přerušit proces obrábění. „Stroje Hermle zvýšily náš vertikální rozsah výroby – nyní obrábí­me frézované díly z 98 procent sami, což šetří čas a peníze,“ shrnu­je Rateike. Automatizace umožňuje bezobslužné směny a pomáhá se dobře vyrovnat s časovými špičkami. Čtyři frézovací centra s automatizací HS flex poskytují firmě EUROIMMUN jistotu, že bude moci vyrábět nezávisle a flexibilně a nebude muset vydávat své technologické know-how.

up
arrow up