Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

From one to another!
User reports

08.04.2019
Pohled shora na robotický systém RS 2, sestávající z robota s podavačem a vlevo i vpravo uspořádaná paletová místa.  

Efektivně frézovaná přesnost nonstop

Od výrobce jednotlivých dílů až po dodavatele kompletní přesné techniky – díky špičkové frézovací technologii od firmy Hermle a vlastnímu oddělení eloxování a montážním kompetencím vytváří firma Pastec GmbH základy pro trvalý úspěch.

Myšlenka osamostatnit se napadla aplikačního technika Andrease Wengera v roce 2007. Nejprve nabízel jen své znalosti a zkušenosti ve všech oblastech programování CNC strojů. Po roce založil firmu Pastec GmbH, se kterou se díky investici do přesné 5osé frézovací technologie firmy Hermle AG stal poskytovatelem moderní techniky pro třískové obrábění. Postupně rozšiřoval procesní řetězec přesného obrábění a výroby dílů. Dnes nabízí společnost se sídlem nedaleko Mnichova všechny procesní kroky od konstrukce přes programování a výrobu včetně eloxování a laserového popisování, až po montáž konstrukčních celků s funkční kontrolou.

Hlavní motivací pro investice hned do 5osé technologie byly vysoké nároky na přesnost a kvalitu. Wenger chtěl umět efektivně vyrábět obrobky s neměnnou přesností na setiny. "Našimi favority se staly stroje Hermle, takže jsme si v roce 2008 pořídili 5osé obráběcí centrum C 40 U", vysvětluje ředitel firmy. Za ním následoval druhý stroj stejné konstrukční řady a nástup do automatizace pomocí jednoduchých systémů zásobníků a manipulačních systémů. S rostoucím objemem zakázek investovala firma Pastec GmbH od roku 2011 do tří 5osých obráběcích center typu C 22 U.

 

zprava doleva Sebastian Zyngier, vedoucí výroby, Andreas Wenger, ředitel, všichni z firmy Pastec GmbH a Stefan Bux, obchodní zplnomocněnec firmy Hermle + Partner Vertriebs GmbH

Nepřetržitě vyráběná přesnost

Aby se při opakovaných zakázkách na dávkovou výrobu snížily prostoje a zvýšila produktivita, rozhodl se Wenger jedno z nových 5osých obráběcích center propojit s robotickým systémem RS 2 a pořídit stroj s přídavným zásobníkem pro dalších 192 nástrojů. "Jelikož má většina obrobků délku hran maximálně 200 milimetrů, postačuje i pojížděcí dráha stroje C 22 U se 450 milimetry ve směru X stejně jako 600 a 330 milimetrů v ose Y a Z", vysvětluje vedoucí výroby Sebastian Zyngier. Kombinace s robotickou buňkou umožňuje bezobslužný třísměnný i víkendový provoz. Vytvořena tak je dostatečná kapacita pro obrábění jak větších počtů kusů, tak i pro flexibilní a "just in time" obrábění série dílů "laserových skříní s víkem" s celkem 18 variantami.

Vysoce produktivní flexibilní výrobní buňka C 22 U s robotickým systémem RS 2 (vlevo) a přídavným zásobníkem ZM 192.

Hospodárně ve 3 osách

Následovala další investice, pomocí níž chtěl Wenger svá 5osá obráběcí centra odlehčit od jednodušších třískových obrábění. 3osé CNC obráběcí centrum C 400 V s nepohyblivým stolem má totiž takovou koncepci, že vykazuje stejné vlastnosti jako jeho větší sourozenci. "To s sebou přináší mnoho výhod: stejnou kinematiku, stejnou koncepci ovládání, stejný upínač nástrojů a stejné řízení v kombinaci s dobrým servisem", vypočítává Andreas Wenger. Proto neexistuje žádný důvod, proč bychom měli poptávat jiného dodavatele strojů. "Zejména proto, že používáme také stejný systém CAM, všechny programy vytváříme mimo výrobu a technik musí jen zapnout stroj – a všechno běží tak, jak má", doplňuje Wenger.

Nakonec uvádí ještě jeden příklad, proč se u firmy Pastec opakovaně rozhodují pro Hermle: "S naším prvním 5osým obráběcím centrem obrábíme i po deseti letech komplexní součásti laserových skenerů se stejnou přesností a kvalitou jako první den."

up
arrow up