Maschinenfabrik Berthold Hermle AGMaschinenfabrik Berthold Hermle AG

From one to another!
User reports

19.11.2018
Jako žádná jiná společnost reprezentuje WMF Group nejvyšší kulturu vaření a nejele-gantnější kuchyňské náčiní Stěžejním bodem při výrobě zápustek a nástrojů tohoto vý-robce kovového zboží je obráběcí centrum C 22 UP od Hermle.

AUTOMATIZOVANÉ OBRÁBĚNÍ ZVYŠUJE VÝROBNÍ KAPACITU

Díky strategii standardizace a obráběcímu centru C 22 UP Hermle zhospodárnila divize výroby nástrojů a forem ve WMF Group svoji výrobu zápustek a nástrojů a vytvořila tak volné kapacity pro služby externím zákazníkům.

WMF Group, která byla založena v roce 1853 jako Metallwarenfab-rik Straub & Schweizer a od roku 2016 patří k francouzskému kon-cernu Group SEB, je dnes synonymem nejlepší kultury vaření a stolování. Jen v samotném mateřském závodě v Geislingenu a v blízkém závodě Hayingen se vývojem a výrobou vysoce kvalitního kuchyňského nádobí a kuchyňských nožů zabývá více než 2 200 zaměstnanců.
Stejně jako kdysi se mnoho z těchto výrobků vyrábí pomocí vstupního přetváření materiálu a tváření plechových polotovarů. Potřebné nástroje vyrábí WMF Group z největší části ve vlastní firemní výrobě nástrojů v Geislingenu. "Například pro zhruba 30 různých modelů nožů používáme 100 až 150 zápustek, které se skládají vždy z horní a spodní zápustky z tvrzené slitinové nástrojové oceli", vysvětluje Hans Brühl, mistr výroby dílů a výroby nástrojů u WMF. Pro reprodukovatelně vysokou kvalitu nožů výrobci znovu formy opracovávají po zhruba 3000 zdvizích. Při tom se podle přesných obrysů odfrézuje zhruba 0,5 milimetrů materiálu, což je u zápustek možné provést 15krát. "Dříve jsme všechny tyto frézovací a korekční práce prováděli na frézovacím stroji HSC. Ten však mohl pojmout vždy jen dvě zápustky, které se pak musely postupně náročně obrábět v několika upnutích. Jakmile se pak rozrostla výroba nožů v Hayingenu a bylo zapotřebí více zápustek, nedostačovala naše kapacita", popisuje Brühl výchozí situaci.

výměník palet PW 150 k obráběcímu centru C 22 UP; v popředí je vidět (otočné) osazo-vací stanoviště pro vkládání palet/upínačů obrobků s obrobky resp. k vyjímání hotových dílů

POŽADOVÁNO: NEJLEPŠÍ POVRCHY V NEJKRATŠÍ DOBĚ

Z vyhodnocení, které zahrnovalo sérii testů na přesnost obrysů, přesnosti a kvality povrchu, stejně jako specifikaci výrazně kratších časů pro následné obrábění, vzešlo nakonec vítězně 5osé obráběcí centrum C 22 UP od firmy Hermle. Proces obrábění vyvinutý společně s Hermle vedl k mimořádným výsledkům: Nejen že byla dosažena požadovaná reprodukovatelná exaktní přesnost obrysů a kvalita povrchu, ale zřetelně se zkrátil i čas obrábění. Díky vybavení obráběcího centra C 22 UP 11místným výměníkem palet PW 150 je teď navíc možné provádět následné úpravy zápustek bez obsluhy, tedy i v noci a přes víkend. K dispozici jsou tak další kapacity pro obrábění interních a externích zakázek.

pracovní prostor obráběcího centra C 22 UP s naklápěcím otočným stolem o průměru 320 mm  (osy A a C) pro 5osé kompletní/simultánní obrábění komponent nástrojů v jednom upnutí

PROKÁZÁNO: DVAKRÁT RYCHLEJI

To, že mohla divize výroby nástrojů a forem WMF zaútočit na nové dimenze produktivity, je třeba na jedné straně přičíst standardizaci zápustek. Na druhé straně k efektivnějšímu obrábění významně přispívá vlastními silami vyvinutý upínací systém palet resp. obrobků s čtyřnásobným šroubením přímo na paletě a automatizace pomocí výměníku palet PW 150. Axel Spadinger, Head of Tool Engineering & Making u WMF Group GmbH, shrnuje: "Při následných úpravách dvojic zápustek jsme snížili čas obrábění o 50 a více procent. Jelikož tuto práci provádíme většinou v noci a o víkendu, můžeme obráběcí centrum C 22 UP pak ve dne velmi flexibilně využít pro další zakázky obrábění. V kombinaci s naším know-how ve výrobě nástrojů a forem jsme tak schopni v termínu obsloužit i externí zákazníky."

zleva doprava Axel Spadinger, Head of Tool Engineering & Making, Hans Brühl,mistr výroby dílů a výroby nástrojů, a Günter Schulz, obsluha stroje, všichni z divize výroby nástrojů a forem WMF Group GmbH v Geislingenu/Steige

up
arrow up